De plaatsing van een prefab schoorsteen

Schoorstenen en rookkanalen vragen zorg en vakkundige montage. Voordat u een schoorsteen en/of rookkanaal plaatst zijn er een aantal zaken die u moet weten voordat u start. Wij geven u hier antwoord op de meest gestelde vragen. 

Overschrijding van de nok

De schouwuitmonding moet zich op minstenst 0,50 m boven de nok bevinden. 

Afwijking Rookkanaal

Voor individuele, metalen rookkanalen, zijn afwijkingen alleen in bepaalde omstandigheden toegelaten: het kanaal mag niet meer dan twee afwijkingen hebben, die minder hoog dan of gelijk zijn aan 5 m, zonder 45° te overschrijden.

Afstand brandbare materialen

De veiligheidsafstand hangt af van de thermische weerstand van het kanaal en de temperatuur van de verbrandingsproducten. De afstand moet tenminste 5 cm zijn in ieder gebouwtype.

Download installatievoorschriften

Uitmonding van het kanaal en afwerking van het plafond

Het volledige schouwkanaal moet door het plafond heen in de ruimte uitkomen waar het verwarmingstoestel geplaatst is. De aansluiting mag niet gebeuren in de vloerplaat of vals plafond. De verbinding moet niet in  de dikte van het plafond of het volume van een vals plafond liggen.

Onafhankelijke verbrandingsluchttoevoer

De toevoer van de verbrandingslucht moet rechtstreeks van buiten komen of kan worden afgenomen uit een ruimte die rechtstreeks wordt geventileerd met buitenlucht. In geval van rechtstreekse toevoer van buitenlucht, moet de ingang in de mate van het mogelijke recht tegenover de meest dominante windrichting liggen.

Plaatsing

Waterdichte dakdoorvoer

Aanpassing mogelijk op plat dak, stalen of zinken dak. Gelieve contact met ons op te nemen.

De dakdoorvoer hangt aan een panlat om verschuiving te vermijden. Ze wordt perfect op de plaats van 4 tot 6 dakpannen gelegd.

Dakuitgang

De dakuitgang wordt gewoon op de dakdoorvoer geplaatst. De verticale positie ervan moet worden gecontroleerd en indien nodig bijgesteld aan de hand van het geïntegreerde stelrooster.

Bevestiging

Het bevestigingskader wordt vastgemaakt op het dakgebinte. De stabiliteit is verzekerd.

Buiten

Het rookkanaal wordt in gebruik genomen zonder versterking van het dakgebinte en grootschalige werken. uiteindelijk wordt het kanaal vastgemaakt aan de bintbalken van het gebouw met een steunbeugel.